בוחר סלעים

  • 4UQL-1600III בוחר סלעים

    4UQL-1600III בוחר סלעים

    האבנים בשטח החקלאי ישפיעו רבות על הכנסת הנטיעות, ובמקביל יפגעו כמובן במכונות השתילה, במכונות ניהול השדה ובמכונות הקציר.יש מספר רב של אבנים בארצות רבות במערב, צפון מערב וצפון ארצנו.

    לפתרון בעיות הקושי בפינוי אבנים באדמה ובעיות הניקיון בעלות גבוהה.מוצר החברה שלנו סוג חדש של מכונת קטיף אבנים 4UQL-1600III, המצויד בטרקטור ארבעה גלגלים בהספק של 120 כוחות סוס.הוא מחובר למכונת איסוף האבנים דרך הטרקטור שלוש הנקודות.הטרקטור הולך לנהוג במלאכת איסוף האבנים.סכין החפירה נכנסת לאדמה כדי לקצור את היבולים ואדמה להובלה לשורת השרשרת הקדמית, ואז היבול והאדמה נכנסים לתוף מאחור.האדמה דולפת דרך סיבוב התוף, ואת האבנים מעמיסים דרך המסוע.

    מכונת קטיף אבנים זו פותרת ביעילות את הבעיה של חברים חקלאים שקוטפים אבנים.מכונת קטיף האבנים נמצאת בהשבת אדמה מעובדת באזור הכרייה, תיקון אזור הפגיעה בזרימת הפסולת, תיקון השטח החקלאי שנפגע במים, פינוי האבנים ופסולת הבנייה שיחקו תפקיד עצום.