מַרסֵס

  • מַרסֵס

    מַרסֵס

    1. מודל השימוש מתייחס למכונה חקלאית, בפרט לציוד המסוגל לשנע שתילי אורז, לשנע תבואה, לפזר דשן ולהכות תרופות בשדה אורז.עם הקצב המואץ של המודרניזציה החקלאית הלאומית, רמת המיכון החקלאי בסין השתפרה מאוד.מבחינת גידול שדה אורז, נפוץ מאוד שמושתל אורז מחליף את המושתל המלאכותי.אבל הבעיה כתוצאה מכך היא ש...